Et skritt nærmere avklaring om ferjeforbindelse til Aure

Håper å få slippe to års prøvetid før ferjeforbindelsen kan få statsstøtte.

Det er nå dialog mellom de ansvarlige departementene om å få slippe to års prøveperiode før ferjeforbindelsen Hitra-Aure kan få statsstøtte. 

Nyheter

Trøndelag fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Midt-Norsk Fergeallianse (Minofas), og Hitra og Aure kommuner, hadde 31. mai et digitalt møte med samferdselsdepartementet, om statsstøtte til ferjesambandet Hitra-Aure.