Salmar flytter ny havmerd etter protester

Oppdrettsselskapet har oppdatert søknaden sin om lokalitet i Norskehavet etter protester fra oljeindustrien og fiskere.

Salmars nye havmerd, Smart Fish Farm. 

Nyheter

Fiskeridirektoratet opplyser i en melding at de har mottatt utfyllende dokumentasjon og justering av lokaliteten Norskehavet for utviklingsprosjektet Smart Fish Farm. Det skriver Intrafish.