Blir Frøyas fjerde børsnoterte selskap

Lakseselskapet Måsøval prises for over 3 milliarder kroner før det skal hente frisk kapital.

Lars Måsøval er tredjegenerasjons oppdretter og styreleder i Måsøval as som nå søker notering ved Euronext Growth-listen. 

Nyheter

Det familieeide lakseselskapet Måsøval as (tidligere Måsøval Fiskeoppdrett) på Frøya i Trøndelag er blant de første i Norge som startet med lakseoppdrett. Det skjedde i 1972, Edvin Måsøval og sønnene Karsten og Bjørn startet opp – først med å bygge merdene som de så satte laks ut i.