Lokal bedrift får åtte millioner til innovasjonsprosjekt

Næringsminister Iselin Nybø (V)  Foto: Nærings- og fiskeridepartementet.

Nyheter

27 bedrifter over hele landet får støtte på til sammen 283 millioner kroner til innovasjonsprosjekter gjennom Forskningsrådet

Regjeringen vil gjennom Forskningsrådet mobilisere næringslivet til forskning og innovasjon. Totalt skal 1,3 milliarder kroner deles ut til innovasjonsprosjekter i næringslivet i 2021. Forskningsrådet har løpende søknadsfrist og vil gjøre ytterligere tildelinger senere i år.

Blant bedriftene som får midler denne gang er Bewi Energy som får 8 millioner kroner til omstilling og bærekraftig verdiskapning.

– Vi er heldige som har så mange bedrifter som tør å satse på forskning og utvikling. For 27 bedrifter betyr det at de får støtte til et innovasjonsprosjekt. Forskning gir bedriftene et konkurransefortrinn som igjen bidrar til å skape nye jobber og løsninger. Det trenger Norge for å løse de utfordringer vi skal håndtere i årene som kommer, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Et innovasjonsprosjekt er et bedriftsledet samarbeidsprosjekt og har omfattende innhold av forskning- og utvikling. Prosjektet skal føre til omstilling og bærekraftig verdiskaping for bedriftene som deltar og skal også gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger spres og blir tilgjengelige.