Her er ukas 33 runddager

Øverst fra venstre: Trine Vikan, Line Renathe Kvernø, Mari Wedø Jektvik og Borgar Leirvik. Nederst fra venstre: Ingjerd Astad, Bjørn Ivar Kværnø, Ann-Karin Fredagsvik og Stig Ulvnes. 

Nyheter

mandag 14.06