Vil opprette fagstillinger som skal jobbe forebyggende blant ungdommene

Jann O. Krangnes. 

Nyheter

Hitra kommune skal i disse dager revidere handlings- og økonomiplana for 2021-2024. I den anledning forslår Rødt å opprette to fagstillinger innenfor avdeling oppvekst som skal jobbe med forebyggende arbeide blant kommunens elever.