Følg dagens kommunestyremøte direkte

Skal diskutere vannforsyning, asfalt, jakt og brannstasjon

Nyheter

I dag skal Hitra kommunestyre gjennomføre sitt siste møte før sommerferien. På sakskartet står bl.a. Fillan brannstasjon, prioritering av asfalt og hovedplana for vannforsyninga.

Møtet overføres direkte på web-tv og kan også ses i opptak. Sendinga finner du her (ekstern lenke til Hitra kommune). Møtet starter kl. 11. (torsdag 17. juni).

Saksdokumentene finner du her

Saker til behandling

PS 53/21 Årsrapport 2020 for Hitra kommune

PS 54/21 Hitra Storkjøkken - Økonomirapport 1. tertial 2021

PS 55/21 Økonomirapport 1. tertial for Hitra kommune

PS 56/21 Revidert Handlings- og Økonomiplan 2021-2024

PS 57/21 Merknadsbehandling og egengodkjenning -reguleringsplan og VA-plan for Olalia tomt nr 24

PS 58/21 Utvidelse av planperiode for Forvaltningsplan forhjortevilt 2018-2020, gjeldende til og med 2021

PS 59/21 Merknadsbehandling og egengodkjenning av Mål ogretningslinjer for forvaltning av hjorteviltet 2021-2023

PS 60/21 Endring av forskrift om åpning av jakt på elg, hjort og rådyr og om minsteareal

PS 61/21 Beitebruksplan for Hitra kommune 2021 - 2025

PS 62/21 Regional plan for arealbruk - høringsuttalelse

PS 63/21 Høringsinnspill for Regional vannforvaltningsplan forTrøndelag og Bottenhavet 2022-2027

PS 64/21 Hovedplan vannforsyning 2021-2031 etter høring

PS 65/21 Prioriteringsliste for asfaltering kommunale grusveier2021

PS 66/21 Helseplattformen - Utløsning av opsjon

PS 67/21 Fillan brannstasjon - tiltak og finansiering - nybehandling