Hitra kommunestyre

- Vi kan ikke stilltiende akseptere at slike grufulle terrorhandlinger kan skje igjen. Derfor sier vi tydelig i fra.

Ordfører Ole L. Haugen 

Nyheter

I torsdagens møte på Hitra fremmet ordfører Ole L. Haugen et forslag til uttalelse fra kommunestyret. Her tok Haugen opp problemet med rasisme, og ønsket å få med politikerne med på en uttalelse der Hitra kommune ikke vil akseptere rasisme.