Kraftig vekst

- Å gå fra ca 2.000 timer årlig til 27-28.000 timer «over natta», var utrolig tøft

Tidsbruken har vokst enormt. Samtidig har de økonomiske resultatene skutt i været for Alpha-security AS, som selger private vakttjenester.

Vaktselskapet Alpha Security eies av Rune Vitsøe (bildet) og Roger Reitan.  Foto: Lars

Nyheter

Sikkerhetsselskapet Alpha-security AS på Hitra kan vise til en formidabel vekst i 2020. Mens driftsinntektene har ligget på rundt halvannen million kroner de tre foregående årene, skjøt inntektene i været i 2020. Årsregnskapet som nå er levert Brønnøysundregistrene, viser driftsinntekter på hele 11,3 millioner kroner.