Flytting av bier mellom land bekymrer birøkterlaget

Hitra birøkterlag er redd for at den voksende næringa skal bli skadelidende på grunn av ny lov. - Får vi sykdom her, kan vi bare legge ned.

EUs nye dyrehelselov åpner for at bier kan fraktes over landegrensene. Det lokale birøkterlaget frykter at sykdom blir overført fra bier og brukt utstyr, og rammer den lokale næringa. Illustrasjonsbilde fra Nordheim gård på Frøya.   Foto: Siw Hermanstad

Nyheter

Hitra og Frøya er blant landets mest ettertraktede steder å komme med bikubene sine til.
Her høster biene nektar fra klokkelyng og røsslyng. Lynghonning fra Hitra og Frøya er et velkjent begrep, forteller nåværende leder Gunhild Øyen og tidligere leder Terje Hårstad i Hitra birøkterlag.