Kartlegger landingsmuligheter for de nye SAR-helikoptrene

Fytypen Seaking har nå blitt erstattet med SAR Queen, fortsatt stasjonert på Ørlandet  Foto: Hovedredningssentralen i Sør-Norge.

Nyheter

Frøya kommune har jobbet med å kartlegge kommunens oppgave med tanke på landingsplasser for de nye redningshelikopterne. Som kjent har flytypen Seaking nå blitt erstattet med SAR Queen, fortsatt stasjonert på Ørlandet.