Birgith prest skal døpe fem barn på sin avskjedsgudstjeneste søndag

Også kirka på Hitra merker de høye fødselstallene i kommunen. Vår sokneprest Birgith Østnes forteller at det har vært stor pågang om kirkelig dåp i høst, og denne helga skal hun selv stå for barnedåp til fem barn når hun har avskjedsgudstjeneste i Sandstad kirke på søndag.

Sokneprest Birgith Østnes avslutter sin prestetjeneste på Hitra ut august. Hun tiltrer som sokneprest i Hemne og Heim sokn i september, men kommer tilbake til Hitra for å gjennomføre høstens konfirmasjoner som sin siste prestetjeneste her ute. 

Post Dagfinn Thomassen vil også delta i avskjedsgudstjenesten for sokneprest Birgith Østnes på søndag. 

Nyheter

- Det er veldig hyggelig med så mange som søker til kirken, og jeg setter ekstra pris på at jeg får ta imot så mange barn og stolte foreldre når jeg nå avslutter min prestetjeneste på Hitra og flytter hjem til Heim kommune der jeg skal fortsette som sokneprest i Hemne og Heim sokn, forteller hun til HF.

Birgith Østnes har fungert som sokneprest i Hitra de siste tre årene, og har bodd i prestboligen på Fillan sammen med sin mann John Ingvar Østnes som har vært diakon på Frøya i samme periode. Han gikk nylig av med pensjon og nå flytter både prest og den tidligere diakonen hjem til Heim kommune der de har hatt sitt hjemsted de siste årene.


Rekordhøye fødselstall i Hitra. - Det er jobbet godt under pandemien, sier Ole med glimt i øyet

Fødselstallene for i år blir langt over det som har vært vanlig de siste 50 årene, konstaterer Hitra kommune.


- Det er med vemod jeg flytter fra Hitra og Jon Ingvar fra Frøya, vi har likt oss godt her ute og blitt godt mottatt, forteller soknepresten som denne helga skal døpe hele fem barn i Sandstadkirka. Nå som Jon Ingvar har blitt pensjonist og jeg fikk tilbud om soknepreststilling i Heim, var det liksom tid og sted for å flytte på seg, sier hun.

Innholdsrik avskjedsgudstjeneste med antallsbegrensinger

Det er fortsatt antallsbegrensninger på hvor mange som kan komme i kirka og på en slik dag er det gjerne mange som ønsker å komme. Men da det både er mange barnedåp, korps og spesielt inviterte må det være påmelding for andre som ønsker å delta, forteller kirkeverge Tom Skare.

- Vi har satt et makstall på hver familie til dåpsfølget, samt at vi har mange deltakere i gudstjenesten denne søndagen, må vi be om at andre som ønsker å komme på gudstjenesten melder seg på til meg på telefon 97529403 innen lørdag sier Skare. Det er jo en positiv pågang med mange dåp og mange som vil komme, men også utfordrende for oss som arrangør sier Skare.

Foruten fem barnedåp, vil også Strand Seniorbrass sette sitt preg på gudstjenesten i kirka. De vil spille flere sanger, i tillegg til at kantor Silvio Krauss vil spille på orgel. Til avskjedsgudstjenesten vil også prost Dagfinn Thomassen fra Orkland prosti delta, samt at påtroppende sokneprest Bertel Aasen vil være med i deler av gudstjenesten, forteller Skare.

Etter søndagens gudstjeneste vil menighetsrådene på Hitra ha en samling sammen med sokneprest Birgith Østnes på Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter i Fillan, der det vil være en avslutningssamling med middag og kaffe for innbudte gjester ifølge Skare.