Harde fronter i kampen om Hitra Kysthavn. 26 millioner kroner skiller

26 millioner kroner skiller hva kommunen vil gi - og det Kristiansund og Nordmøre havn vil ha.

Stridens kjerne er kaianlegget (rødt) som Kristiansund og Nordmøre havn i dag eier. Hitra kommune eier området som gir tilgang til kaia. 

Nyheter

Kristiansund og Nordmøre Havn skal ha rådsmøte i dag torsdag 9. september. Der skal blant annet saken “Bud på Hitra Kysthavn fra Hitra kommune”, behandles. Tidligere har havneselskapet avslått det Hitra kommunes forhandlere har lagt i potten.