Vil kreve å få kjøpt tilbake tomt

Nyheter

Gokall Eiendom kjøpte høsten 2019 ei tomt i Vikan, Fillan fra Hitra kommune. Tomta er på 3,7 dekar og er ikke opparbeidet. Kjøpesummen var på 2,5 millioner kroner.