Får innrede leilighet i garasje

Nyheter

Roger Einvik har søkt Hitra kommune om tillatelse til å innrede hybelleilighet i en garasje. Eiendommen ligger på Fjellværsøya, og garasjen ligger i et LNF-område som betyr byggeforbud mot dyrka mark, og den ligger 60 meter fra sjøen. Det kreves derfor dispensasjon både fra kommuneplan og strandsoneloven. Planutvalget i Hitra mener fordelene ved å gi dispensasjon er større en ulempene, og har gitt tillatelse.