Starter firma for fisketurisme

Nyheter

Odd Johan Johansen står bak enkeltmannsforetaket Mausundsjøferie Johansen, som ble registrert i Brønnøysundsregistrene 4. september. Aktiviteten oppgis å være utleie - fisketurisme.