Valgdebatt om 714 Lakseveien, tunnelene og laks på sjøen

- Hvorfor i alle dager kan ikke den veien være eid av staten?

Nyheter

Hvordan sikrer vi trønderske eksportverdier i framtida? Og hva tenker de trønderske toppolitikerne om FV. 714 Lakseveien, om utbedring av tunnelene og om frakt av laks sjøveien?