Svarte på hvorfor sokneprest-stillingen er utsatt

Jann O. Krangnes i Rødt reagerer på utsettelsen av sokneprest-stillingen på Hitra. - Rekrutteringssituasjonen i Den norske Kirke er for tiden meget vanskelig, svarer prosten.

Prost Dagfinn Thomassen. 

Nyheter

I begynnelsen av september ble det klart at ansettelsen av ny sokneprest blir utsatt, etter at sokneprest Birgit Østnes sluttet i august.