Snakker med grunneiere om tømmestasjon for bobil

Illustrasjonbilde av bobiler. 

Nyheter

Per Ervik (Pp), stilte i forrige formannskapsmøte ( 31. august) spørsmål til kommunedirektøren om hva kommunen kan gjøre for å få til en en tømmestasjon for bobil.