Kloakkarbeidet vil påvirke trafikken i sentrum helt til nyttår

Nyheter

Frøya kommune er midt oppe i en stor renovering av sine kloakksystemer.