Svært gode erfaringer med musikkterapi

Nå vil kulturskolen inspirere andre i helsevesen og skole under åpen inspirasjonsdag.

Kulturskole-rektor Toril Antonsen Aae (t.v.) og avdelingsleder ved omsorgsboligene på Beinskardet, Ann Karin Sæther, har gode erfaringer med å ta i bruk musikk i kommunikasjon med eldre. (Foto: Drea Utvik Karlsen) 

Audun Myskja, faglig leder for Senter for Livshjelp. Overlege og spesialist i allmennmedisin (Foto: Senter for Livshjelp) 

Nyheter

I vinter skrev lokalavisa om det nye samarbeidet mellom kulturskolen og pleie- og omsorgstjenesten i Frøya, som gikk sammen for å forbedre livskvaliteten til eldre og demente gjennom musikk. Målene for terapien er å redusere uro og eventuelt medisinbruk, men også å øke søvnkvalitet, og til og med livskvalitet, til brukerne.

Et halvt år senere er erfaringene svært gode, og nå vil kulturskolen invitere flere til å bli kjent med teknikkene.

"Musikkterapiens far"

Fredag denne uka arrangeres en inspirasjonsdag ved Frøya kultur- og kompetansesenter, der foredragsholder er "musikkterapiens far" i Norge, Audun Myskja.

- Målgruppa for inspirasjonsdagen er alle som jobber innen pleie og omsorg, alle som jobber med spesialpedagogikk i skoler og barnehager, som jobber med psykisk utviklingshemmede og i kulturskoler, forteller rektor ved Frøya kulturskole, Toril Antonsen Aae.

Audun Myskja har tretti års erfaring fra medisin og har spesialisert seg på bruk av menneskets egne ressurser i behandlinga, blant annet via bruk av musikk, meditasjon og trening som virkemidler. Han har skrevet en rekke fagbøker og har vunnet Den Norske Lægeforenings kvalitetspris for arbeid med musikk i medisinen.

- Vi har lenge vært enig om at vi ønsker å få hit en som kan gi oss litt faglig tyngde og inspirasjon på hva vi kan gjøre ut fra de ressursene vi selv har. Hvordan vi med enkle midler kan ta i bruk det vi kan og den kjennskap den enkelte har til pasientene.

- Så her snakker vi ikke om at man trenger være sanger for å ta i bruk musikk i hverdagen?

- Nei, musikk er et vidt begrep. Alle former av musikk kan være relevant i forhold til ulike pasientgrupper. Til nå har vi jobba med demente, men snakker om å utvide til andre grupper. Vi tenker langsiktig på dette og vil etablere musikkterapi som alternativ til tradisjonell terapi. I tillegg har vi hatt gitarkurs for ansatte i helsevesenet, med stort hell. Dette er det et ønske om å fortsette med, sier Antonsen Aae.

- Hvordan her erfaringene vært så langt?

Ønskekonsertene

- Det er veldig positivt, særlig med ønskekonsertene som vi har hatt. Der har vi prøvd å få tak i sanger som gamle ønsker å høre, for eksempel har vi funnet fram til original-innspillinger av kjente melodier. Det er fasinerende å se hvordan de eldre våkner til liv. Det er ikke alle demente som har så mye språk, men sangtekster husker de. Og selv de som ikke har mye krefter i beina, de begynner å trampe takten. Vi ser at "lyset skrus på" når vi klarer å finne noe som de er glad i, og det har vært veldig artig å se, sier kulturskolerektoren.

- Musikk kan være et felles møtepunkt i møtet mellom pleier og pasient. Det kan være vanskelig å kommunisere med demente og skape en felles virkelighetsforståelse. Men gjennom musikken ser vi også at de er blitt roligere, sier hun.

Også for miljøet mellom de ansatte har musikken fungert positivt.

Positivt også for arbeidsmiljøet

- Erfaringa og forskninga viser at musikkterapi er positivt på alle måter. Gitarkurset har hatt positiv effekt på arbeidsmiljøet på sykehjemme og Beinskardet; nå er det ikke så høy terskel for å sette seg ned med gitaren sammen med pasientene, eksemplifiserer hun.

Antonsen Aae tror mange innen lokalt helsevesen og skole vil kunne hente god inspirasjon ut av fredagens samling, og legger til at er det andre yrkesgrupper som kan tenke seg innblikk i tankegangen, så er de velkommen til å melde seg på.

- I utgangspunktet er dette for folk som jobber i kommune og videregående, men det er åpent for andre også. Det er bare å sende en mail til meg, sier hun.