Norges femte største

Rotorvinger på ni tonn. Navhøyde 70 meter. Her er mange fakta om vindparken.
Nyheter

Hitra vindpark var den største vindparken i Norge da den ble åpnet av daværende nærings- og handelsminister Børge Brende i oktober 2004. I dag er vindparken Norges femte største.

Hitra vindpark er den nest største av vindparkene Statkraft eier og driver i Norge, og den femte største av Statkrafts landbaserte vindparker.


Nøkkeldata:

Antall vindmøller:   24

Maksimal ytelse per mølle:  2,3 MW

Samlet ytelse/ installert effekt: 55 MW

Forventet gjennomsnittlig årsproduksjon:  ca. 138 GWh

Utbyggingskostnad:   ca. 450 millioner kroner

Byggestart:  juli 2003

Åpnet:  14. oktober 2004


Vindhastigheter:

Produksjon starter ved vindhastighet:  3 m/s

Maksimal produksjon ved vindhastighet:  13 m/s

Stans i produksjon ved vindhastighet:  25 m/s


Dimensjoner

Navhøyde: 70 m

Rotordiameter: 82,4 m

Rotorens sveipte areal: 5300 m2


Vekter

Tårn, totalt: 140 tonn

Maskinhus: 85 tonn

Rotor med vinger: 53 tonn

En rotorvinge: 9 tonn


Byggingen

Byggingen av Hitra vindpark i 2004 kostet vel 480 millioner kroner. De norske leveransene utgjorde 124 millioner kroner, hvorav 70 prosent (87 millioner) ga verdiskapning i Midt-Norge. Lokalt ble det kjøpt varer og tjenester for 29 millioner kroner.

Første hele driftsår (2005) hadde lokale interesser rundt fem millioner i inntekter fra parken.

Hitra kommune mottar årlig rundt tre millioner kroner i kommunal eiendomsskatt.


137 GWh årlig

Produserere strøm som forventet- Vi er stolte av Hitra vindpark

10 års drift har vist at vindparken er hensiktsmessig plassert, ble grundig planlagt og er godt drevet mener kommunikasjonssjef i Statkraft, Torbjørn Steen. Lørdag er det bursdagsfest på Eldsfjellet.