Arkitektene velger seg Titran

Nyheter

År etter år kommer Arkitekturstudiet ved NTNU tilbake til Titran. Her skal førsteårsstudentene lære seg å lese og forstå et landskap.

Hvorfor Titran?

På årets ekskursjon til Frøya, er det 76 studenter, en geograf, en kunstner, en vitenskapelig assistent og tre lærere.

- Å være her på Titran er veldig positivt. Vi vil at studentene skal kjenne på opplevelsen av at det er like mange kvaliteter her som i byen, sier ekskursjonsleder og professor, Eileen Garmann Johnsen.

- Enkelte av elevene er kjente med natur som denne fra før, sier universitetslektor Nina Haarsaker, mens andre ikke har vært i nærheten av å oppleve et lignende landskap tidligere.

- Vi ser kvalitetene vi får til her ute, derfor er vi her på Titran, sier Garmann Johnsen.

- Vi får også god hjelp og og god oppfølging lokalt her på Frøya, blant annet av Svein Viggo Johansen, Titran Invest, forteller Garmann Johnsen, - derfor har det blitt Titran år etter år.

Tolker Kjervågsundet

Når lokalavisas utsendte er innom studentene, har de fått i oppgave å gi en romlig fortolkning av stedet.

- De kan for eksempel forsterke allerede eksistrende landskapsformer eller lage et kontrasterende relieff, forklarer vitenskapelig assistent Britt Renèe Melhus.

Til slutt lyssetter de konstruksjonene sine.

Når solen går ned og mørket senker seg over Kjervågsundet, blir det et spennede skue ut av det arkitektstudentene har laget.