Sigmund som vant 33 millioner i 2010:

Testamenterte formue til vanskeligstilte barn på Frøya

Anders Hoel og Ragnhild Ervik fra styret i Sigmund Wolds stiftelse.  

Sigmund Wold brukte litt av gevinsten til endelig å bygge seg hytte på Frøya (arkivfoto fra 2011 - Bjørg Støen) 

Nyheter

Lokalavisa presenterte i 2011 historien om Sigmund Wold, som hadde vunnet nesten 33 millioner kroner på et nettspill.

Sigmund vokste opp på Bogøya ved Sauøya, men hadde bodd hele sitt voksne liv på Østlandet. Gevinsten gjorde at han kunne realisere flere drømmer. En av de var å endelig kunne bygge seg hytte på Frøya. Den var han i ferd med å bygge på Måsøvalen da lokalavisa møtte han i 2011.


Her er Sigmund som vant 33 millioner kroner på nettspill

Fra å ha levd en anonym tilværelse som snekker, er Sigmund Wold et hett navn i dag.

 

Men han fikk ikke nyte hyttelivet på Frøya særlig lenge. I mars 2013 døde Sigmund Wold.

Da testamentet ble åpnet, viste deg seg at - bortsett fra penger han hadde satt av til barn og familie - så skulle resten av formuen etter han stå i en stiftelse. Den årlige avkastningen av pengene skal tilgodese vanskeligstilte barn og ungdom i Frøya kommune.

Anders Hoel leder styret i stiftelsen, og med i styret er Ragnhild Ervik fra Frøya. I dag orienterte de om stiftelsen for media og nøkkelpersoner i Frøya kommune.

- Han må ha vært veldig glad i Frøya, og han må ha visst om hvordan det er å vokse opp og ha lite. Jeg har vært og blitt vist rundt på Frøya i dag, og skjønner at man stort sett er ganske holdne her. Men kanskje er det desto vanskeligere for dem som faller utenfor, da, sier Anders Hoel.

Avkastningen av 15 millioner kroner

For øyeblikket står verdiene som stiftelsen forvalter i 15 millioner kroner. I og med at stiftelsen først nå er helt oppe og går i forhold til pengeforvaltningen, så vil man ført til neste år ha full avkastning av disse pengene. Da er det realistisk å kunne dele ut 4-500.000 kroner i året til formålet.

Men man vil allerede i år kunne dele ut en mindre sum.

- Det er jo mye penger. Og det er ikke satt noen sterke føringer for hvordan pengene skal deles ut og til hvem, bare det blir til hjelp for vanskeligstilte barn og unge. Det viktige er nå å få gjort det kjent. Både enkeltpersoner, lag og foreninger, eller andre som har tiltak som går inn under formålet, kan søke, forteller Ragnhild Ervik.

Søknadskjema blir lagt ut, blant annet på servicekontoret på kommunen og på helsestasjonen.