6 av 10 mot nedleggelse

Over 60 prosent av deltakerne i nettavstemmingen syns det er feil å legge ned fem gravplasser på Frøya.
Nyheter

For en tid tilbake bragte Hitra-Frøya nyheten om at biskopen syns det er for mange gravplasser på Frøya. Han har anbefalt menighetene i Frøya om å legge ned til sammen fem gravplasser, noe som nå blir gjenstand for diskusjon og beslutning rundt om i menighetene.

I forrige ukes nettspørsmål spurte vi om det er riktig å følge biskopens anbefaling.

I overkant av 300 lesere har lagt igjen sin mening. 61 prosent svarer nei på spørsmålet om nedleggelse er riktig, 39 prosent svarer ja.

I denne ukens spørsmål spør vi om lesernes mening om stoppingen av Ægir-prosjektet (Norsk Havbruksmuseum). Nettavstemmingen finner du i spalten til venstre.