Hvem blir ordfører?

Det var jovialt mellom ordførerkandidatene Hans Stølan (Ap) og Halgeir Bremnes (Frp) under mandagens møte om RV 714. I ettermiddag (torsdag) avgjøres det om en av disse blir Frøyas ordfører for de nærmeste fire årene.
Nyheter

I forkant av møtet er det ikke avklart hvem som blir ordfører og varaordfører.
Gjennom Venstres styrevedtak om å kun stemme på sin egen ordførerkandidat, selv i en eventuell andre avstemmingsrunde, kan det se ut som partiet har satt seg ut av spill, og overlater til de andre partiene å avgjøre.
Dette hvis ikke f.eks Frp i siste liten finner ut at de vil stemme for Hammernes, for å sikre en borgerlig ordfører i stedet for Aps Hans Stølan. Men man må gå ut fra at Frp i stor grad føler seg bundet opp av avtalen de har gjort med Høyre og Sp.
SVs styre bestemte mandag kveld å anbefaler sine to kandidater å støtte Ap-ordfører. Dermed ser det ut til at Ap har minst ni stemmer for sin kandidat, en stemme mer enn konstellasjonen Frp/H/SV, som støtter Halgeir Bremnes.
Det har ikke lyktes avisa å få kontakt med KrF, for å høre hvordan de vil bruke sin ene stemme.
I dag klokken 10.00 møtes det gamle kommunestyret for å ta unna sine siste saker. Klokken 16.00 settes det konstituerende møtet for de nye representantene.
OBS: Hvis noen skulle være i tvil: alle kommunestyremøter er åpne for publikum.