82 lakselus i snitt på sjøørreten

- Det er stor sannsynlighet for at mye av denne fisken vil dø som følge av lakselus dersom den ikke vandrer tilbake til ferskvann, sier Bengt Finstad, seniorforsker i NINA. Mattilsynet innkaller oppdrettsnæringen til møte i neste uke.

Dør av lus: Denne sjøørreten var hardt angrepet av lakselus i 2009. I år frykter Norsk institutt for naturforskning at mye av sjøørreten vil dø hvis den ikke kommer seg tilbake til ferskvann. 

Nyheter

Sjøørreten i ytre del av Trondheimsfjorden hadde i vår svært mye lakselus.
- Den føreløpige framdriftsrapporten fra den nasjonale overvåkningen av lakselus viser at sjøørreten i ytre del av Trondheimsfjorden har svært høye lakselusnivåer. Vi har ikke registrert så høyt lusenivå siden overvåkningen startet i 1992, sier seniorforsker i NINA, Bengt Finstad.
Så å si all sjøørret (snittvekt 129 gram) som ble fanget på Agdenes i månedsskiftet mai/juni var infisert med et gjennomsnittsnivå av 82 lakselus. Dette er nivåer som ligger langt over antatt tålegrense for laksefisk av denne størrelsen. Det er stor sannsynlighet for at mye av denne fisken vil dø som følge av lakselus dersom den ikke vandrer tilbake til ferskvann. Fisken er etter all sannsynlighet nylig infisert, siden den i hovedsak var infisert med lakseluslarver og ikke voksne lus, skriver NINA i en pressemelding.


De foreløpige resultatene tyder på at 2011 kan bli et år med svært høyt infeksjonspress langs store deler av Vest- og Midt-Norge. Sjøørreten oppholder seg i fjordene hele sommeren, og blir dermed utsatt for infeksjonspress i en lengre periode enn laksesmolt som svømmer ut fjordene på vei mot havet. Dette medfører at situasjonen for sjøørret kan bli enda verre utover sommeren siden antall lakselus vanligvis stiger med økende sjøtemperatur.


Resultatene fra Hitra er foreløpig ikke klare.


- Det er samlet inn fisk fra Straumfjorden på Hitra. Lakselus på disse blir telt fortløpende. Jeg er spent på hvordan ser ut der, sier Finstad.


Mislykket våravlusning


Oppdrettsnæringen gjennomfører hver vår en koordinert avlusning for at det skal være så lite lakselus som mulig når laksesmolten vandrer fra elvene og ut i havet. Men i år kan de ha gått galt.


- Det er ikke bra og vi i Mattilsynet er bekymret. Det tyder på at årets koordinerte våravlusing ikke oppnådde formålet om lavest mulig smittepress da smolten vandret ut, sier tilsynsdirektør i Mattilsynet, Kristina Landsverk.


Mattilsynet skriver at kampen mot lakselus er vanskelig. Dagens midler mot lusa blir mindre og mindre effektive, samtidig som det ikke er noen nye effektive midler på vei. Med det store antallet oppdrettsfisk er også produksjonen av lakselus veldig stor.


- Vi skal møte oppdrettsnæringen neste uke for å diskutere hva som gikk galt og hva som må gjøres fremover, sier Landsverk.


Landsverk ser også for seg en gjennomgang og forbedring av regelverket.


- Vi må se på resultatene av de tiltakene som er satt i verk og vurdere bruk av enda sterkere virkemidler.