Skal forske på fisk og sjømat på Mausund

By-elever skal gjennomføre forskningsprosjekt på fisk og sjømat på Mausund.

Det er 13 elever og to lærere som skal på ekskursjonen. De får hjelp av lokal fisker til å hente inn fisk og sjømat på tre ulike steder utenfor Mausund. 

Nyheter

Elever som går 3. året på Byåsen videregående skole i Trondheim og har programfaget Teknologi og forskningslære 2, skal på ekskursjon til Mausund fra i dag og tre dager framover.

Hensikten med ekskursjonen er at de gjennom sitt eget forskningsprosjekt skal gjøre undersøkelser på fisk og sjømat. De får hjelp av lokal fisker til å hente inn fisk og sjømat på tre ulike steder utenfor Mausund. De rigger til en feltstasjon i et lokale på Aursøya.

Noen analyser gjennomfører de selv, mens metallanalyser skal de få analysert ved et laboratorium ved NTNU. Resultatene fra denne miljøovervåkingen av fisk og sjømat skal resultere i en forskningsrapport som de kan få publisert i et elevtidsskrift.

- Intensjonen er at elevene skal få økt motivasjon for læring ved å utvide klasserommet. Elevene vil få en autentisk opplevelse av hvordan forskere jobber og resultatene de kommer frem til kan være av interesse, forteller Hilde Ervik i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Skolen ønsker å bidra til at elevene kan få interesse for fiskerinæringen og havbruk ved at de får være noen dager i et unikt kystmiljø og at undervisningen legges til denne læringsarenaen.

Første utfart med båt fra Aursøya skjer tirsdag. Det er 13 elever og to lærere som skal på ekskursjonen, som støttes av Sett Sjøbein. Dette er en organisasjon som arbeider for å sikre rekruttering og kompetanseheving i fiskeri- og havbruksnæringa.