- Den psykiske mobbinga er verst

100 lydhøre foreldre hørte på mobbe-ekspert Tove Flack.
Nyheter

- Mobbing er et samfunnsproblem, og dere foreldre er så viktige for å komme mobbingen til livs.

I to timer snakket Tove Flack til foreldrene som var møtt opp i Klubben samfunnshus på Frøya. Og det var ingen tvil om at hun nådde fram med sitt budskap: et svært lydhørt publikum hørte henne komme med eksempler fra virkeligheten, dramatisere situasjoner og forklare hvordan ting henger sammen når mobbing oppstår.

- Vi voksne må gjøre noe annerledes hvis barna skal gjøre noe annerledes, understreket hun.

- Heller blåmerker enn de stadige stikkene

Hun beskrev alle typer mobbing, men brukte ekstra mye tid på den psykiske: baksnakkingen og utfrysingen.

- Når man spør de som har vært mobbet om hva som er det verste, så svarer de fleste at det er den psykiske mobbingen. De vil heller ha blåmerkene enn de stadige stikkene, sa Flack.

Nettmobbing rammer ekstra hardt

Hun brukte også litt tid på nett og nett-mobbing.

- Nettet er et sted hvor man kan ramme hverandre ekstra hardt. Om man sier noe ubetenksomt på skolen, så kan det være over der og da. Men skriver man noe ubetenksomt på nett, så blir det der, sa Tove Flack, og mente foreldre burde gå foran, og passe på at man for eksempel aldri tar en krangel på nett.


Ettårig mobbeprosjekt

Onsdagens foredrag for foreldrene var oppstarten på et prosjekt hvor to skoler på Frøya (Dyrøya og Sistranda) er plukket ut til å være med i en prosess som skal gå over ett helt år. Her skal skolene få eksperthjelp, blant annet av Tove Flack, til å jobbe med sitt læringsmiljø for å motvirke mobbing.

Flack hadde et klart budskap om hvordan skolene ikke bør jobbe. Hun viste til at alt for ofte ble mobbesaker behandlet som en konflikt, der partene blir kalt sammen, og ungene i stor grad blir gitt ansvar for å løse saken seg i mellom. Flack påpekte at man må gå grundigere til verks, og jobbe for å avdekke hele situasjonen,  for å ta mobbingen ved rota.

100 frammøtte

Lokalavisa telte cirka 100 frammøtte i Klubben samfunnshus. Noe som kommunalsjef Roger Fredheim sier seg godt fornøyd med.

- Det kunne selvsagt kommet enda flere. Men jeg er definitivt meget fornøyd med oppmøtet. Dette viser at foreldrene har et engasjement, sier Roger Fredheim.

Foredraget ble filmet av Frøya film og bilder på oppdrag fra kommunen, slik at foreldre som ikke fikk muligheten til å møte opp, kan få anledning til å se og høre foredraget i etterkant.