Gåsø utreder Blått kompetansesenter

Frøy eiendom er med i gruppen som utreder eventuelt nytt bygg.
Dette er Blått kompetansesenter:

Målet er verdens beste havbruksutdanning.

  • Ansvar: Sør-Trøndelag fylkeskommune/Frøya vgs.
  • Formål: Bli verdens beste havbruksutdanning og skaffe havbruksnæringen tidsriktig- og nok kompetanse.
  • Hvor: Er ikke avhengig av eget bygg, men det utredes behov for eget bygg tilknyttet kultur- og kompetansesenteret.
  • Startet med forprosjektet IMH(Internasjonalt miljø for havbrukskompetanse), som var et samarbeid mellom fylkeskommunen, Frøya kommune og havbruksnæringen, for å sikre rekruttering og kompetanse til havbruksnæringen. Senere videreutviklet til hovedprosjektet Blått kompetansesenter.
  • Blått kompetansesenter skal være en “koblingsboks” i utdanningskjeden fra videregående skole til høyere utdanning. Videre skal skoler, høyere utdanning, næringsliv, kommuner, forvaltning, interesseorganisasjoner og virkemiddelapparat, kobles sammen for å dra nytte av hverandres kompetanse og danne et bredt fagmiljø innenfor den marine verdikjeden.
  • Fylkeskommunen har gjort vedtak på at utredning av Blått kompetansesenter skal prioriteres. Det skal utredes om det er behov for et eget fysisk bygg for fagmiljøet, i tilknytning til kultur- og kompetansesenteret - og hvordan man best mulig kan organisere den nevnte koblingsfunksjonen mellom de ulike nivåene i havbruksklyngen.
  • Frøya vgs. har til nå inngått samarbeidsavtaler med: Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet/høyskolen, NTNU, SINTEF, Høyskolen i Trøndelag, Gullmarsgymnasiet(Sverige) og Rødkilde gymnasium(Danmark). Disse vil sammen med næringen og andre samarbeidspartnere kunne danne fagmiljøet i et fremtidig Blått kompetansesenter.
Nyheter

Prosjektgruppen som utreder Blått kompetansesenter på Frøya, har fått Frøy eiendom med i gruppen. Tidligere har prosjektgruppen bestått av blant andre Sør-Trøndelag fylkeskommune og Frøya videregående skole.

Helge Gåsø ønsker ikke å si noe om sin befatning med utredningen.

- Det er på et så tidlig stadium at jeg ikke har lyst til å uttale meg. Jeg har bare sagt at jeg kan bli med i en diskusjon, og så får vi ta det derfra, sier Gåsø.


Prosjektleder Sigurd Bjørgo i Sør-Trøndelag fylkeskommune sier de ikke er i mål med utredningen ennå.

- Vi jobber nå med å utrede grunnlaget for å etablere Blått kompetansesenter, som skal være ferdig utredet innen første kvartal i år. Vi er ikke i mål, og det er ikke gjort investeringsbeslutning om eget bygg ennå. Men det jobbes, og vi har gått i partnerskap med Siva(selskapet for industrivekst, statlig foretak) og Frøy eiendom med å utrede et bygg, sier Bjørgo.