Henter elever ned fra brennende turområde

Alt tilgjengelig brannmannskap rykker nå ut til lyngbrann ved Sistranda. Det er mye røyk i området.

Foto: Trond Hammervik 

Nyheter

Sistranda skole evakuerer nå et stort antall skoleeelever som har vært på tur i området hvor det nå brenner en kraftig lyngbrann. Brannen er ved Litjvatnet mellom Ervikvatnet og Hammarvatnet, ikke langt fra Sistranda.

Elevene har vært på skøyteisen og lekt i formiddag.
 

Alle i sikkerhet

Rektor Sissel Skoran sier til lokalavisa Hitra-Frøya at alle elevene nå er trygt i sikkerhet og er på vei ned til skolen på Sistranda igjen. Det er flere skoleklasser som har vært på tur i dag.
Rektor Skoran sier at hun ikke vet hva som er brannårsaken, og presiserer at alle skolens ansatte har fått klar beskjed om at bruk av åpen ild og griller er strengt forbudt.

Bålforbud innført på både Frøya og Hitra

Innfører forbud fra og med i dag.

- Vi vet ikke hva som har skjedd, men vet at det ikke har skjedd ved bruk av bål eller grill, sier Skoran.

Ansvarlig i psykisk helse Roger Jensen og kommunelege Steven Crozier i Frøya kommune diskuterer nå hvordan de skal håndtere brannen.

hitra-froya.no oppdaterer saken