Rådmannens innstilling for å få plass til elevene fra Barman gikk ut på å bygge ut Fillan skole med 80 kvadratmeter til en kostnad av 2,1 millioner kroner, det såkalte alternativ A.

- Det har skjedd en utvikling i saken som viser at elevtallet endrer seg. Jeg merker meg at det nå er 95 elever, i forhold til 90 som var rammene da vedtaket ble fattet, sa ordfører Haugen overrasket i formannskapet i går.

I tillegg kom det to brev på bordet. Det ene var fra personalet på Fillan skole, og det andre fra rektor Roger Antonsen på samme skole. Her kommer det fram at elevtallet vil stige ytterligere mot skolestart, til 101 elever grunnet tilflytting og intern flytting fra andre grender.

Rektor Antonsen mente det er mer fornuftig å gå for løsning B. Den vil bli 20 kvadratmeter større, men prisen per kvadratmeter blir nesten fire tusen kroner billigere. Totalt vil løsning B koste 300.000 kroner mer enn A.

- Alternativ B blir billigere og utearealet vil bli mindre berørt. Dersom vi må huse 11 ekstra elever vil det knapt bli plass til at elevene kan sette fra seg vesken sin hvis alternativ A blir valgt. Da er det ikke mye fribord og det kan hende at skuta velter. I fjor kom det 13 nye elever til oss fra skolestart og vi har fått mange telefoner allerede fra nye innflyttere som ikke er sikker ennå. Tallet kommer nok til å bli enda større, men det er vanskelig å forutsi på hvilket trinn, forklarte Antonsen.

Disse opplysningene gjorde ikke ordføreren mindre bekymret.

- Hva er det som skjer? Det virker som vi har begynt i feil ende, og jeg misliker sterkt situasjonen vi står i nå. Jeg er ikke moden for å behandle saken i formannskapet i dag ettersom det kommer nye opplysninger hele tiden. Vi må finne ut hvorfor tallene ikke stemmer og årsakene til den interne flyttingen. Derfor vil jeg foreslå utsettelse og ekstraordinært møte for kommunestyret neste uke, sa Haugen i en meget bekymret tone.