Dermed får Linda Vibeke Kiønig tilbud om å blir ny rådmann på Hitra.

Roger Sørensen (46) er fortsatt innstilt som nummer to.

Kiønig har vært rådmann i Rendalen kommune i Hedemark siden 2002. Hun har for tiden permisjon fra rådmannstillingen for en prosjektstilling i perioden 0106 – 31.08.07.

Kiønig har tidligere blant annet vært rådmann i Beiarn kommune og trygdesjef i Stor–Elvdal.

Kiønig er eneforsørger for ett barn.

Nåværende rendalrådmann var ikke søker til stillingen, men er et resultat av konsulentfirmaets aktive søk etter egnet rådmann for Hitra.