Hitra og Frøya går sammen for å bekjempe atferdsproblemene