Hvert år arrangerer nettsiden alderstilpassede julekalender i form av ulike julerelaterte matematikkoppgaver. Julekalenderen tilpasset ungdomstrinnet ble dette skoleåret benyttet som en del av undervisningen i tilvalgsfaget Fordypning i matematikk på 10.trinn, og i januar fikk skolen beskjed om at Fillan skole hadde stukket av med førstepremien.

Premien var valgfritt matematikkutstyr til en verdi av kr 4000,- fra Arcol AS, og nå har utstyret blitt levert til skolen. Denne uka koste elevene i fordypningsgruppa seg med å pakke ut og teste utstyret.

Innsendt, Guro Moe Afseth, kontaktlærer 10B Fillan skole

Foto: Fillan skole
Foto: Fillan skole