Bygda står samlet bak kravet. - En rekke farlige nestenulykker