Kjenner på status- og drikkepress, og mener holdningene til hverandre må endres

foto