Følger i fotsporene til gammelonkel Dagfinn, som startet med oppdrett i 1959