Nye målinger: Mindre av den radioaktive gassen på Hitra og Frøya enn før antatt