– Hitra gjør allerede det vi vil rulle ut i alle landets kommuner