Frøya på andreplass i forsikringsoppgjør etter båtulykker