Får støtte til lobbyvirksomhet for rømningstunnel

foto