Tør ikke slippe sønnen (10) ut på veien før gang- og sykkelveien er bygget

foto