Det er funnet ei flytebrygge i fjærsteinene som tydeligvis har slitt seg i løpet av vinteren. Brygga er funnet i Sør-Hitra. Nå etterlyses eieren.

Lokalavisa Hitra-Frøya har kontaktinformasjon til finneren, så ta kontakt på post@hitra-froya.no