Rakel trodde bylivet var toppen av lykke. Det var før hun oppdaget Roger og Hitra