Valabrygga ved Vågøya på Nord-Frøya hadde over lengre tid vært et samlingshus for brukere av øya. Under stormen «Berit» måtte de vemodig se treffstedet i storfloas sluk.

Bygga ble senere reddet, og eierne håper nå at brygga kan bevares.

Men selv om brygga ble reddet, forsvant mange av gjenstandene som var oppbevart her.

– Vi har gjennom flere år samlet gjenstander som naturlig hører til i ei slik brygge. Så dersom noen finner gjenstander i fjærekanten som tilhører brygga, ville vi sette veldig stor pris på dette, forteller Jan Dyrø.

Han forteller at mange av gjenstandene har stor affeksjonsverdi, så han håper folk tar kontakt dersom de finner noe.

Les også: Festhuset forsvant