- Skal vi sikre ny verdiskaping og omstilling av norsk økonomi må vi gripe sjansen og sørge for at vi er i kunnskapsfronten, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Hun mener mMarine næringer har et stort framtidspotensiale.

Fiskeriministeren la sammen med statsminister Erna Solberg siste fram regjeringens plan for marin forskning. Målet er mer innovasjon og større verdiskaping.

De viktigste tiltakene i planen er:

- Mer penger til marin forskning, både fra det offentlige og fra næringen selv

- Tilrettelegge for flere marine næringsklynger

- Økt samarbeid mellom forskningsmiljøene i Norge, blant annet utrede samlokalisering i Bergen

- Økt internasjonalisering

- Marin sektor er svaret

- Marin sektor er svaret på mange av de utfordringene verden står overfor. Behovet for økt matproduksjon, nye energikilder og det grønne skiftet. Norge kan konkurrere i verdenstoppen innen havbaserte næringer. Da må vi bli bedre til å prioritere forskningsmidlene og sørge for at forskning munner ut i innovasjon og næringsutvikling, enten det handler om å modernisere den tradisjonelle fiskeindustrien, utvikle en bærekraftig oppdrettsnæring eller å utvikle helt nye næringer basert på ressurser fra havet, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

I langtidsplanen varsler regjeringen at  offentlige bevilgninger til forskning og utviklingsarbeid skal trappes opp til tilsvarende én prosent av brutto nasjonalprodukty (BNP). De årlige bevilgningene til marin forskning kommer i statsbudsjettet.