Det er åpnet konkurs i firmaet Ægir Eiendom. Firmaet har forretningsadresse Trondheim, men har også forsøkt med næringsaktivitet på Kalvøya ved Sandstad.

Hitra kommune melder inn sine krav i boet og oppretter dialog med bostyrer.

- Advokat Tor-Arne Holand tar saken videre for Hitra kommune, opplyser kommunen. Størrelsen på kravet ifra Hitra kommune er ikke kjent.

Ægir eiendom AS fortalte i 2013 at man ville bygge båthotell, og ønsket andre næringsaktører inn på resten av det 23 mål store området på Kalvøya (ved Jøstenøya). Ægir eiendom AS kjøpte området på Kalvøya med ønske om å utvikle det til næringspark. Området er en del av området der de samme aktørene hadde planer om å bygge Hitra maritime senter, der det var planlagt å bygge ut overnattingsmuligheter, restaurant, badeland, konferansesenter og næringsbygg. Men planen endret seg etter at Hitra maritime senter forandret litt eierstruktur og navn til Ægir eiendom AS.

Ægir Eiendom AS ønsket i første omgang bygge en hall for båtlagring på 1000 kvadratmeter.

Ifølge Brønnøysundregistrene er sist innsendte årsregnskap fra 2013. Advokat Terje Tapper er bostyrer.