Leserinnlegg:

Linefangst

Like før helgen fikk jeg en oppdrettsnot på line utenfor Steinklovberga/munningen til Eidsvågen, der Marine Harvest hadde sitt tidligere oppdrettsanlegg.

Noten var 30 meter lang og 2,4 meter dyp. For noen år siden fikk jeg en sementblander i samme område.

Er dette miljøkriminalitet? Jeg lurer nå på hvor mye som ligger igjen på bunnen, og hvor ligger ansvaret for opprydding?

Noten kan hentes hos undertegnede mot enlite dusør.

Willy Eidsvåg