Frøya og Hitra kommuner fornyer avtalen om jordmor-tjenesten.

Siden 2005 har kommunene hatt driftsavtale med en selvstendig næringsdrivende jordmor. Kommunene har tatt seg av det administrative arbeidet.

Nå ønsker kommunene å ansette jordmor i en kommunal stilling, og har allerede lyst ut stillingen. Frøya kommunestyre har allerede vedtatt saken, mens på Hitra skal saken først innom Helse- og omsorgskomiteen i neste uke.

Vil utnytte jordmor bedre

- Kommunen ser at kravet til hva jordmor skal ivareta i kommunen har endret seg. Det er større krav til dokumentasjon i et helhetlig fagsystem, hjemmebesøk og krav til tverrfaglig samhandling med øvrige tjenesteutøvere. Kommunene ønsker rett og slett å utnytte jordmor i større grad enn vi har fått til frem til i dag. Både faglig, kvalitetsmessig og økonomisk. Dette kan ikke kommunene si at vi har fått til godt nok frem til i dag. Derfor mener kommunene at det er best at jordmor ansettes i kommunal stilling. Ved kommunal tilsetting kan kommunen kreve refusjoner fra HELFO som tidligere tilfalt jordmor selv.Det er viktig å presisere at begge kommunene er enige i at vi fortsetter samarbeidet, men nå som et administrativt vertskommunesamarbeid. Dette har det vært enighet om i felles nemd. Frøya blir vertskommune, står det i sakfremlegget til begge kommunene.